Multilingual Turkish Dictionary

FAB

FAB : Turuz Farsca - Türkce

parış paltar yuma puru

FAB : Turuz Dictionary

-nə fab qaldı nə rika, əğzuva soxum əmrika!. (əğzuva: ağzuva)

FAB : Turuz Dictionary

-nə fab qaldı nə rika, əğzuva soxum əmrika!. (əğzuva: ağzuva)

FAB : English Turkish

adj. kocaman, çok büyük, muazzam