Multilingual Turkish Dictionary

FACTOR

FACTOR : English Azerbaijani Turkish

1] amil, faktor 2] riyaz. vuran [ədəd] 3] agent, komisyonçu, vasitəçi [ticarətdə və s.] 4] tex. əmsal, göstərici

FACTOR : English Turkish Redhouse

fac.torfäk'tır isim
faktör, etken, etmen.
matematik çarpan; tambölen. fiil, matematik çarpanlara ayırmak