Multilingual Turkish Dictionary

FADE AWAY

FADE AWAY : English Azerbaijani Turkish

tədricən yox olmaq, yoxa çıxarmaq, sönüb getmək

FADE AWAY : English Turkish Redhouse

yavaş yavaş yok olmak