Multilingual Turkish Dictionary

FAG

FAG : English Azerbaijani Turkish

v. 1] zəhmət çəkmək, cəfa çəkmək 2] yormaq, əldən salmaq his work fags him [out] iş onu üzür
n. 1] üzücü və ağır iş 2] dan. papiros

FAG : English Turkish Redhouse

fagfäg fiil (fagged, fagging) bakınız fag someone out be fagged be fagged out isim, argo
sigara.
homoseksüel erkek, ibne