Multilingual Turkish Dictionary

FAHİŞƏ

FAHİŞƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. prostitute, street-walker; trollop; strumpet; whore, harlot; [söyüş] strumpet, whore II. s. street-walking, trolloping, lewd, whorish

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

azığış

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayraqta əğləncə düşgünü qadın. qaltaq

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

çal

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

çalqaş çallaş. çaqqal

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaltaq

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

dalaq çaltaq. qaltaq. qaytaq

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

dönək şələxtə

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərcən ərkək istəyən qızmış qadın

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərsək orospu

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

ətəksiz

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

gödü qaltaq. qəhbə. əxlaqsız

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

kavtaq kavtuq. kovtaq

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

kirtüş

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalağ qalaq.qəhbə. ruspi

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qalaqlı

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaldırım süpürgəsi qalatım süpürgəsi. qaldırım yosması. qəhbə

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qallaş qalağ. kəllaş. kəlləş

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaltaq

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaltuq (ediş. iş. fışqı. dışqı. fışqıraq. dışqıraq)

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qancıq sürtük. yelə. yələ. qəhbə. ruspi

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qarabet

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaytaq (yelə. iş. etiş. ediş). qəhbə

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoltaq

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

satü özün satan. sürtük qadın. qaltaq

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

şələxtə sürtük uruspu

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

şıllıq qəhbə

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

tapoz (< çıpmaq). pozuq qadın

FAHİŞƏ : Turuz Farsca - Türkce

yalaq

FAHİŞƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] özünü pula satan, fa-hişelikle meşğul olan qadrn. // məc. Son de-rece alçaq, prinsipsiz, satqrn adam haqqrnda.