Multilingual Turkish Dictionary

FAHİŞƏXANA

FAHİŞƏXANA : Azerbaijani English Dictionary

i. whorehouse, house of prostitution; amer. parlor house; bot. brothel

FAHİŞƏXANA : Turuz Farsca - Türkce

çürüklük (çürük, pozuq, yaramaz nərsələrin qoyulan yer)

FAHİŞƏXANA : Turuz Farsca - Türkce

gənəlev

FAHİŞƏXANA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. fahişe ve fars.
..xane] Fahişelerin yaşadrqlarr ve gelenleri qebul etdikleri ev, menzil.