Multilingual Turkish Dictionary

FAILURE

FAILURE : English Azerbaijani Turkish

1] müvəffəqiyyətsizlik, iflas 2] çatışmazlıq, qüsur 3] bankrotluq, müflislik 4] talesiz, işi gətirməyən adam; heart failure ürək iflici

FAILURE : English Turkish Redhouse

fail.urefeyl'yır isim
başarısızlık; beceremeyiş; fiyasko.
ihmal, yapmayış.
iflas.
mesleğinde/iş hayatında hiç başarı gösteremeyen kimse.
arıza: power failure elektrik arızası