Multilingual Turkish Dictionary

FAINT

FAINT : English Azerbaijani Turkish

a. 1] zəif [həm də məcazi]: I haven;t the faintest idea mənim cüz;i də olsun belə təsəvvürüm yoxdur 2] tutqun, aydın olmayan 3] qorxaq, ağciyər, ürəksiz; I feel faint əhvalım xarabdır, kefim pisdir
v. özündən getmək, huşunu itirmək
n. ürəkkeçmə, huşunu itirmə

FAINT : English Turkish Redhouse

faintfeynt sıfat
donuk, belirsiz, zayıf.
baygın. isim baygınlık, bayılma. fiil bayılmak