Multilingual Turkish Dictionary

FALKS SEREBRİ

FALKS SEREBRİ : Turkish Turkish Encyclopedic

TıpBeynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar. (e-k.2001)*

FALKS SEREBRİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar