Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Tip Terimleri

Turkish Turkish Tip Terimleri
ABDOMEN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Karın,batın

ABORTUS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Çocuk düşürme,düşük

ABSANS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kısa süreli şuur kaybı

ABSE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sınırlı içerisi cerahat ile dolu oluşum

ABSORBSİYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Emilme, örn.sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur denilebilir

ADRENALİN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazırlamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk edilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir

AFAKİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Gözde, lensin olmaması

AFAZİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Beyindeki ilgili alanların tahribi sonucu, konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı. Disfazi, aynı durumun daha hafif bir formudur

AFONİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Ses kaybı. Kısmi veya tam olabilir. Afoni sebepleri, genellikle konuşma kaslarını kontrol eden sinirlerin hastalığı veya zedelenmesi, boğaz, gırtlak hastalıkları veya nörozdur. Histerik afoninin nedeni, şuuraltı, hiç konuşamamak veya özel bir durumda konuşmamamk arzusudur

AFRODİZYAK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim

AGLÜTİNASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Sıvı bir süspansiyonda, ufak cisimciklerin bir araya gelip birbirlerine yapışmasıdır

AGORAFOBİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Geniş, açık bir sahada yalnız kalınca hissedilen, kontrol edilemeyen bir korkudur

AJİTASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum

AJİTE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Rahatsız, huzursuz, taşkınlık yapan

AKNE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır. En çok
20 yaşlar arasında görülür ve bu hastalığın tipik belirtileri olan siyah noktalar, sivilceler, gençlerin bu en hassas devirlerinde genellikle psikolojik rahatsızlıklara yol açar. Yağ bezlerinin kanalında bir tıkaç oluşur ve bu tıkacın başı sertleşip siyahlaşır. Bazen, kanal tıkalı olduğu halde, bez yağ salgılamaya devam eder ve böylece içi yağ dolu bir kist oluşur. Siyah noktalara tıpta komedon adı verilir

AKOMODASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Gözün optik sisteminin çeşitli uzaklıklara uyum yaparak net görmenin sağlanması

AKONDROPLAZİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Tedavisi olmayan, sebebi bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklüte olup, kol ve bacaklar anormal derecede kısa ve baş normalden büyüktür

AKROMEGALİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön bölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur. Büyüme tamamlanmadan, kemiklerin uzaması sona ermeden erken çağlarda baş gösterirse jigantism adı verilen dev görünüm oluşur. Bozukluk büyüme çağının bitiminden sonra baş gösterirse, el ve ayakların genişlemesi, çene ve burnun büyümesi ve sesin kalınlaştığı görülür

AKUSTİK SİNİR : Turkish Turkish Tip Terimleri

İşitme siniri

AMBLİYOPİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Gözde belirli bir bozukluk olmaksızın oluşan görme tembelliği

AMNEZİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması

ANALJEZİK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Ağrı kesici

ANEMİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır

ANEMİK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi

ANERJİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savunma yeteneğinin kaybolması