Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Tip Terimleri

Turkish Turkish Tip Terimleri
FETUS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim

FRENİK SİNİR : Turkish Turkish Tip Terimleri

Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen addır

FİBRO-SARKOM : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bağ dokusunun kötü huylu tümörü

FİBROM : Turkish Turkish Tip Terimleri

İyi huylu bağ dokusu uru

FİBRÖZ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Lif dokusu

FİBRİN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde

FİBRİNEMİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kanda fibrin bulunması

FİBRİNÜRİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

İdrarda fidrin çıkması

FİBULA : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, altta ise ayak bileği eklemine iştirak eder

FİLARİA : Turkish Turkish Tip Terimleri

Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur

GALAKTEMİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kanda süt bulunması

GALAKTORE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Memeden kendiliğinden süt gelmesi

GALAKTOSEL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Memede, içi süt dolu kist

GALAKTOZ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Süt şekeri

GALAKTOZÜRİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Gebelerde idrarla galaktoz çıkması

GALAKTÜRİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

İdrarın süt görünümünde çıkması

GANGLİON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Lenf bezi, bazı ufak urlara verilen isim

GANGREN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır

GASTRODÜODENİT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı

GASTROENTERELOG : Turkish Turkish Tip Terimleri

Mide, barsak hastalıkları mütehassısı

GASTROENTEROLOJİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Mide, barsak hastalıkları bilgisi

GASTROENTERİT : Turkish Turkish Tip Terimleri

İshalle seyreden mide barsak iltihabı

GASTROLİT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Mide taşı

GASTROMEGALİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Midenin genişlemesi