Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Tip Terimleri

Turkish Turkish Tip Terimleri
YABANCI CİSİMLER : Turkish Turkish Tip Terimleri

Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan her hangi bir madde yabancı cisimdir. Bunlara özellikle çocuklarda, barsaklar, kulak ve burunda rastlanır. Yutulan yabancı cisimler, yemek borusunda takılabilir, ya da tehlikeli olabilir.Bu nedenle bazen ameliyatla çıkartılmaları gerekebilir

YALANCI GEBELİK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik menşelidir

YAĞ EMBOLİSİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Büyük kemik kırıklarında görülebilen bir komplikasyondur. Kemik iliğindeki yağın bir kısmı açığa çıkar ve yağ damlaları kan dolaşımına karışıp damar tıkanmasına neden olur

YAĞLI DEJENERASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür. Bu organlarda, hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir

ZAR : Turkish Turkish Tip Terimleri

Anatomide makroskopik ya da mikroskopik boyutlu, az ya da çok farklılaşmış ya da karmaşık yapıda, geniş ve yassı katman biçimli oluşumların genel adıdır

ZATÜRREE (PNÖMONİ) : Turkish Turkish Tip Terimleri

Akciğer dokusunun iltihabı. Çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte, genellikle birincil ya da ikincil mikrobik etkenlerin yol açtığı akut ya da subakut hastalık tablolarını belirten bir terimdir

ZAYIFLIK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kişinin vücut ağırlığının yaşına, cinsiyetine ve boyuna göre hesaplanmış normal değerlerden daha düşük olması

ZEHİR : Turkish Turkish Tip Terimleri

Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal ya da biyokimyasal nitelikte zararlar veren her türlü madde. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçükdozlarda bile göstermesidir

ZEHİRLENME : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bir zehrin vücutta emilmesiyle ortaya çıkan belirtileri anlatan genel terim. Görece küçük miktarlarda kimyasal ya da biyokimyasal etki gösteren zehir, süresi ve ağırlığı değişebilen bir hastalıkhaline ya da ölüme yol açar

ZEKA : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü

ZEKA GERİLİĞİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Zihinsel gelişmenin yavaşlığı. Doğuştan gelen ya da bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür

ZEKA YAŞI : Turkish Turkish Tip Terimleri

Psikolojide, zeka testleriyle saptanan ve takvim yaşından farklı olarak belirli bir yaş grubuna özgü becerilerle zihinsel yetkinliği ifade eden ölçü

ZONA : Turkish Turkish Tip Terimleri

Etkeni su çiçeğine de yol açan virüs hastalığı. Herpesvirüs

ZOOFİLİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Hayvanlara karşı aşırı düşkünlükle belirlenen hafif bir duygulanım bozukluğu. Genellikle aşırı duygusal, destek konusunda saplantılı ve normal yoldan bu desteği sağlayamamış kişilerde (bekarlar, çocuksuz çiftler vb.) görülür

ZİGOMA : Turkish Turkish Tip Terimleri

Gözlerin alt ve yan kısımlarında, elmacık kemiklerine karşılık düşen yüz bölgesi

ZİGOT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Döllenme sırasında spermatozoitin yumurtayla birleşmesi sonucu oluşan hücre

İDİOPATİK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Oluşumunda bir sebeb gösterilemeyen

İDİOT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Doğuştan aptal

İHTİYOZİS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren bir hastalık

İKTUS : Turkish Turkish Tip Terimleri

İnme. darbe

İLEUM : Turkish Turkish Tip Terimleri

İnce barsağın son bölümü

İLEUS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Barsak tıkanması

İLEİTİS : Turkish Turkish Tip Terimleri

İnce barsak iltihabı

İLLUZYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Dışarıdan gelen görsel uyarıların olduklarından faklı algılanması