Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Tip Terimleri

Turkish Turkish Tip Terimleri
İMBESİL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Geri zekalı

İMMATÜR : Turkish Turkish Tip Terimleri

Tam gelişmemiş

İMMOBİL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Hareketsiz

İMMÜN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bağışık,bulaşıcı hastalıktan muaf

İMMÜNOLOG : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bağışıklık uzmanı

İMMÜNOLOJİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bağışıklığı inceleyen bilim

İMMÜNİTE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bağışıklık,muafiyet

İMMÜNİZE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bağışık kılmak

İMMİNENT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Tehdit eden

İMMİNENT ABORTUS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Düşük tehdidi altındaki gebelik

İMİTASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Taklit

İNFLAMASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Çeşitli mikrobik ajanlar veya toksinlerine karşı vücudun göstermiş olduğu; hararet artması, kızarıklık ile karakterize iltihabi reaksiyon

İNTERMEDİER : Turkish Turkish Tip Terimleri

Arada oluşan, meydana gelen

İNTRAEPİTELİAL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Epital hücreleri içerisinde