Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Tip Terimleri

Turkish Turkish Tip Terimleri
ANESTEZİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddelere de anestezik denir

ANKSİETE : Turkish Turkish Tip Terimleri

İç sıkıntısı, iç daralması

ANOREKSİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Anorexia Nervosa, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur. Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra hakikaten yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar

ANOSMİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Koku alamama, nezle grip gibi enfeksiyonlarda olabildiği gibi koku siniri ile ilgili beyin bölgesindeki patolojilerde de görülebilir

ANSEFALİT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Beyin iltihabı

ANTİENFLAMATUAR : Turkish Turkish Tip Terimleri

İltihabi reaksiyonu önleyen madde, ilaç

ANTİSEPTİK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Mikropları, yani insan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleşerek hastalığa yol açan bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli asalak canlıları yok etmek sağlıklı yaşamın temel koşullarından biridir. Antiseptik, antibiyotik ve dezenfektan gibi değişik adlarla anılan birçok madde bu amaçla geliştirilmiştir. Ama genel olarak "mikrop" öldürücüler denen bütün bu maddelerin bazı özellikleri ve kullanımları farklıdır

ANTİSEPTİKLER NASIL ETKİ YAPAR? : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kimyasal antiseptiklerin mikroplar üzerinde nasıl etkili oldukları tam olarak açıklanamamıştır. Bu maddeler doğrudan doğruya mikrop hücresine girerek yaşamsal işlevlerini engelleyebileceği gibi, mikrop hücresinin dış zarını eriterek de yıkıcı etki gösterebilir. Ne var ki birçok antiseptik normal hücreler üzerinde de ayn etkiyi yapar. Bu yüzden bu maddelerin dikkatli kullanılması gerekir. Bazı antiseptikler ağızdan alındığında ya da vücuda şırınga edildiğinde ağır sonuçlara, hatta ölüme yol açabilir

ANTİSEPTİKLERİN TARİHİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

İnsanlar, "mikrop kuramının" bulunmasından yüzyıllarca önce neden ve nasıl etki yaptığını bilmeksizin antiseptikleri kullanıyorlardı. Örneğin çiğ etin bol tuz ve baharatla yoğrularak sucuk biçiminde saklanması, sebzelerin yoğun bir tuz ve limon ya da sirke çözeltisi içinde bekletilerek turşu yapılması, bakterileri büyük ölçüde yok ederek bu besinlerin bozulmasını önlüyordu. Bugünkü antiseptikler ise Louis Pasteur'ün değerli çalışmalarının ürünüdür

ANTİSPAZMODİK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim

ANTİSTATİK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Statik elektrik birikimini önleyen madde

ANTİTOKSİK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Toksin giderici

ANTİTÜSSİF : Turkish Turkish Tip Terimleri

Öksürük giderici

ANTİVİRAL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Virüslara etkili, virusların zararlı etkilerini önleyen

ANÜLER : Turkish Turkish Tip Terimleri

Halka şeklinde

ANÜRİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

İdrar çıkaramama

ANÜS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Makat, sindirim kanalının bitiş kısmı

AORTA : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi içersinde seyreden kısmına torasik aorta ve karın içersinde seyreden bölümüne de abdominal aorta denir

AORTİK ANEVRİZMA : Turkish Turkish Tip Terimleri

Aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme

APANDİSİT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kör barsak (apendiks) iltihabı

APATİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık

APEKS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Uç, tepe, zirve

APNE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Solunumun geçici bir zaman içinde durması

APOPLEKSİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Felç, inme

APİROJEN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Ateş yükselmesine neden olan herhangi bir madde taşımayan