Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Tip Terimleri

Turkish Turkish Tip Terimleri
ELEKTROKARDİOGRAFİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kalp adelesinin faaliyetlerinin grafik olarak gösterilmesi

ENDOKRİNOLOG : Turkish Turkish Tip Terimleri

Endokrin sistemin yapı, patolojileri ve tedavisi konusunda uzman kişi

ENDOKRİNOLOJİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır

ENVAZYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusuna envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir

EPİTEL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası

EROZYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir

FALKS SEREBRİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın zar

FALLOP TÜPLERİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. Tuba uterina veya uterus tüpleri de denir

FALLOT'S TETRALOGY : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim

FAMİLYAL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Irsi, kalıtsal, herediter

FASİAL PARALİZİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve Periferik olmak üzere iki türlü olur

FASİAL SİNİR : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yüz siniri, yedinci kafa çifti

FATAL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Öldürücü, ölümle sonuçlanan

FEBRİL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Ateşli, hummalı

FEKALİT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı

FEMUR : Turkish Turkish Tip Terimleri

Uyluk kemiği

FERMENT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler

FERMENTASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Mayalanma

FERRİTİN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Demir elementinin vücutta depo edilen şekli

FERTİL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Gelişme yeteneği olan, doğurabilen

FERTİLİTE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Doğurma yeteneği, verimlilik