Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Tip Terimleri

Turkish Turkish Tip Terimleri
DAKRİYOSİSTOGRAFİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi

DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Gözyaşı kanalının tıkalı olduğu durumlarda uygulanan, kesenin burun boşluğuna diranajını sağlayan ameliyat

DAKRİYOSİSTİT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Gözyaşı kesesi iltihabı

DALTONİZM : Turkish Turkish Tip Terimleri

Renk körlüğü

DANSİMETRE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yoğunluk ölçen cihaz

DEBİLİTE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Zeka geriliği

DEFEKASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Dışkının dışarı atılması

DEFEKT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Eksiklik, kusur

DEFLORASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kızlık zarının yırtılması

DEFORMASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Şeklini bozma

DEFORMİTE : Turkish Turkish Tip Terimleri

Şekil bozukluğu

DEFİBRİLATÖR : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kalbin normal dışı hızlı atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç

DEJENERASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamıyacak hale gelmeleri

DEKOMPRESYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Baskı yapan gücün veya baskının kaldırılması

DEKONJESTAN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Konjesyonu (şişme) azaltan, dekonjessif

DEKÜBİTİS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar

DELİRİUM : Turkish Turkish Tip Terimleri

Zehirlenmeler, ateşli hastalıklar, epilepsi, histeri ve akıl hastalıklarında görülebilen, titreme, hallüsinasyonlar ve saldırganlıkla birlikte bilincin kaybolması tablosuna verilen isim

DEMANS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bunama, muhtelif formları vardır.Senil Demans, Presenil Demans, Toxic Demans

DEMONSTRASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Göstererek öğretme

DEMORALİZASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Moral çöküntü

DEMİYELİNİZASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı

DEONTOLOJİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler

DEPRESYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik

DEPİLASYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kılların çıkartılması işlemi

DERMABRAZYON : Turkish Turkish Tip Terimleri

Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kaldırma amacı ile yapılan kazıma işlemi