Multilingual Turkish Dictionary

Turkish Turkish Tip Terimleri

Turkish Turkish Tip Terimleri
ARAKNOİD : Turkish Turkish Tip Terimleri

Beynin üzerinin örten ince zar

ASETABULUM : Turkish Turkish Tip Terimleri

Uyluk kemiğinin başının, kalça kemiği ile eklem yaptığı çukurluk

ASETİLSALİSİLİK ASİT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yaygın olarak kullanılan ve bilinen aspirinin kimyasal adı

ASO : Turkish Turkish Tip Terimleri

"Antistreptolizin O" için kullanılan kısaltma. Streptolizin, "Hemolitik Streptokok" adı verilen bakterilerin salgıladığı toksinin adıdır. Bu toksinin varlığını tespit için yapılan tetkike de kısaca ASO adı verilir. ASO, romatizma gibi bazı Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında yükselir bu açıdan teşhis te ASO değerleri önem taşır

ASİDOZ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Organizmanın asit baz dengesinde asit istikametinde bozulma sonucu ortaya çıkan entoksikasyon tablosu

ATROPİN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Belladonna (Güzel Avrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır

AŞİL TENDONU : Turkish Turkish Tip Terimleri

Baldır arka kısmındaki kas grubunun, topuk kemiğine birleşmesini ve ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan yapı(kiriş)

BAKTERİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar çubuksu, vibrio'lar virgül şeklinde, spirillum'lar dalgalıdır

BAKTERİYEMİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan ateş, titreme ile seyreden klinik tablonun adıdır. Eş anlamlı olarak septisemi de kullanılır

BALLİSMUS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kol ve bacakların, istemsiz, şiddetli, atıcı hareketleridir. Bu durum, gövdenin yarısında görüldüğü takdirde, "hemiballismus" adını alır

BANDAJ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yara sarmaya veya yaraları kapatan gazları ve tespit edici tahtaları yerinde tutmaya yarayan kumaş parçasıdır

BARBİTÜRAT'LAR : Turkish Turkish Tip Terimleri

Sinir sistemini uyuşturucu etkileri olan maddelerdir

BASİL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Çomak şeklindeki mikroorganizmalardır. Örneğin Tüberküloz'un etkeni Koch adı verilen basildir

BATIN : Turkish Turkish Tip Terimleri

Gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. Göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafragma ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır

BAZAL METABOLİZMA : Turkish Turkish Tip Terimleri

Vücut yüzeyi birimine göre hesap edilen, istirahat anında sarf edilen enerji miktarıdır.Vücut yüzeyi şahsın, boyu ve kilosundan hesap edilir.Troid bezinin fazla çalışmasında, bazal metabolizma yükselir

BAĞIŞIKLIK : Turkish Turkish Tip Terimleri

Belirli bir mikroorganizmaya karşı vücudun direncidir. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip bağışıklık (immünite) vardır. Aktif immünite, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluşur. Hastalığa neden olan organizmalar, vücutta antikor reaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı vakalarda, hayat boyu devam eder. Pasif immünite ise, antikor reaksiyonu uyandırıcak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmış veya değiştirilmiş olan mikropların vücuda aşılanmasıyla oluşur

BELL PARALİZİSİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Yüz siniri felcidir

BENCE-JONES PROTEİNİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Myelomatosis gibi kemik iliğini ilgilendiren hastalıklarda, idrarla çıkartılan bir cins protein

BENİGN : Turkish Turkish Tip Terimleri

İyi huylu

BERİBERİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

B vitamini noksanlığında meydana gelen ağır bir polinevrit

BLEFARİT : Turkish Turkish Tip Terimleri

Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı

BOTULİSMUS : Turkish Turkish Tip Terimleri

Basillus Botulismus toksinleri ile meydana gelen zehirlenme

BRADİKARDİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması

BRAKİYALJİ : Turkish Turkish Tip Terimleri

Kol ağrısı