Multilingual Turkish Dictionary

FALL ON

FALL ON : English Azerbaijani Turkish

а] hücum etmək, üstünə atılmaq б] girişmək, başlamaq [bir şeyə]

FALL ON : English Turkish Redhouse

-e hücum etmek,
e saldırmak