Multilingual Turkish Dictionary

FALLOW

FALLOW : English Azerbaijani Turkish

heriyə qoyulmuş torpaq, şumlanmış torpaq [əkilməmiş]

FALLOW : English Turkish Redhouse

fal.lowfäl'o sıfat nadasa bırakılmış, ekilmemiş