Multilingual Turkish Dictionary

FAMİLYAL

FAMİLYAL : Turkish Turkish Encyclopedic

TıpIrsi, kalıtsal, herediter. (e-k.2001)*

FAMİLYAL : Turkish Turkish Tip Terimleri

Irsi, kalıtsal, herediter