Multilingual Turkish Dictionary

FAMIL

FAMIL : Az Turkish Farsi

: (ع) فاميل، اقوام، دودمان

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

ailə

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

ağnıq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

ağuq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

doğan qohum

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

eşəv

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

ev

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

əşəv

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

genəqop

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

hörük

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

kərit

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

kəsik

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

kəsim

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

kəsit

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

kip (neçə nərsənin biryerə yığılıb, yapışıq, kipişik durumu).(< kipləmək: bərkitmək. birbirinə tuş qoymaq). xanəvadə. ailə

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qaqım

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qalabağ

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qarım

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qarnaş (< qarmaq: qatmaq). qohum

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qasaflaq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qasaqlaq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qasatlaq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qasavlaq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qasfalaq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qasqalaq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qastalaq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qasvalaq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qata xiş. xişavənd. əqvam.
özüdə bizim kəsikdir: qohumdur

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qatım qayaş. qayğaş

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qatnaş

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qavım

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qayaş

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qayğaş

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qohum əqrəba

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qoşar

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qoşsar

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

quda

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

qundaq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

obağ xanəvadə

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

obuq aile. ayile. xanəvadə

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

ocağ

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

oğuş { < "oğ.ok.og". (boy. ana)}. fəmil. başqala. ocaq. ailə (sumercə). xanəvadə

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

oruq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

ovağ udam

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

oyma

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

oyur

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

öğür

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

soruq

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

soy

FAMİL : Turuz Farsca - Türkce

ulam