Multilingual Turkish Dictionary

FAMILIARIZE

FAMILIARIZE : English Azerbaijani Turkish

mənimsəmək, yiyələnmək [nəyisə], tanış etmək [bir şeylə]; familiarize oneself with smth. bir şeylə yaxından tanış olmaq, bələd olmaq

FAMILIARIZE : English Turkish Redhouse

fa.mil.iar.izefımîl'yırayz fiil (bir şeyi) herkese tanıtmak