Multilingual Turkish Dictionary

FAMOUS

FAMOUS : English Azerbaijani Turkish

1] məşhur, tanınmış be famous məşhurlaşmaq, ad-san çıxartmaq [bir şeylə] 2] dan. gözəl, çox yaxşı, ə;la

FAMOUS : English Turkish Redhouse

fa.mousfey'mıs sıfat ünlü, meşhur, tanınmış