Multilingual Turkish Dictionary

FANATİZM

FANATİZM : Turuz Farsca - Türkce

ağnazlıq panlıq

FANATİZM : Turuz Farsca - Türkce

coşqun

FANATİZM : Turuz Farsca - Türkce

daşqınlıq iştəri

FANATİZM : Turuz Farsca - Türkce

əsrimə

FANATİZM : Turuz Farsca - Türkce

iştəri

FANATİZM : Turuz Farsca - Türkce

qanıt

FANATİZM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat.] Fanatik adamrn düşün-ce ve hereket terzi; başqa etiqadlara düşmen münasibet besleyib öz inandrğrna hedsiz sedaqet gösterme, sevme, öz eqidesine qeyri-adi sedaqet; teessübkeşlik. // Mövhu-matçrlrq. Fanatizmlə mübarizə.

FANATİZM : Turkish Turkish

ir kimseye ya da bir şeye aşırı bağlılık, bağnazlık

FANATİZM : Turkish English

n. fanaticism, rabidness