Multilingual Turkish Dictionary

FANATIC

FANATIC : English Azerbaijani Turkish

n. fanatik, mütəəssib, qatı mövhumatçı
a. fanatikcəsinə, fanatik

FANATIC : English Turkish Redhouse

fa.nat.icfınät'îk sıfat, isim fanatik, bağnaz, mutaassıp