Multilingual Turkish Dictionary

FANCY

FANCY : English Azerbaijani Turkish

n. 1] təxəyyül, fantaziya 2] naz, tərslik 3] həvəs, meyl, arzu; have a fancy [for] sevmək, heyran olmaq I took a fancy to him, he took my fancy mən ona vurulmuşam, o mənim ürəyimə yatıb.
a. 1] naxışlı, çəkili, tikməli, bəzəkli 2] dəb, dəbdə olan; fancy dress şənlik, ziyafət paltarı
v. 1] təsvvür eləmək, təsəvvürünə gətirmək 2] sevmək, xoşuna gəlmək 3] fancy oneself dan. özünü dərk eləmək, özü haqda çox şeyi başa düşmək, təsəvüür etmək

FANCY : English Turkish Redhouse

fan.cyfän'si fiil
hayal etmek.
sanmak, zannetmek, düşünmek.
den hoşlanmak.
istemek