Multilingual Turkish Dictionary

FANTASTIC

FANTASTIC : English Azerbaijani Turkish

fantastik, qəribə, mö;cüzəli, qeyri-adi

FANTASTIC : English Turkish Redhouse

fan.tas.ticfäntäs'tîk sıfat
harika, süper, enfes.
inanılmayacak kadar büyük (miktar).
akıl almaz, akıldışı, gerçekdışı.
fantastik, hayali, düşlemsel