Multilingual Turkish Dictionary

FAR-REACHING

FAR-REACHING : English Azerbaijani Turkish

1] geniş tətbiq edilən, geniş yayılan 2] səbəb ola bilən, nəticələnə bilən

FAR-REACHING : English Turkish Redhouse

far-reach.ingfar'ri'çîng sıfat çok kişi veya şeyi etkileyen