Multilingual Turkish Dictionary

FARTHER

FARTHER : English Azerbaijani Turkish

[far-nin müqayisə dərəcəsi]
adv. daha uzaq, daha uzaqda
a. gələcək, sonrakı, daha böyük

FARTHER : English Turkish Redhouse

far.therfar'dhır sıfat
daha uzak.
öteki, ötedeki; daha uzaktaki; daha ötedeki; daha ilerdeki