Multilingual Turkish Dictionary

FARTHEST

FARTHEST : English Azerbaijani Turkish

[far-nın şiddətlənmə dərəcəsi]
adv. hamıdan, hər şeydən daha uzaqda, daha uzaq
a. ən uzaq, ucqar

FARTHEST : English Turkish Redhouse

far.thestfar'dhîst sıfat en uzak. zarf en uzakta; en ötede; en ilerde; en uzağa