Multilingual Turkish Dictionary

FARTHING

FARTHING : English Azerbaijani Turkish

köhn. fartinq [İngiltərədə 1/4 pensə bərabər bürünc pul]

FARTHING : English Turkish Redhouse

far.thingfar'dhîng isim çeyrek peni (eski bir İngiliz parası)