Multilingual Turkish Dictionary

FARUK

FARUK : Turkish Risale

Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Haklıyı haksızı ayırmakta çok mâhir olan. (Hak ile bâtılı birbirinden tam ayırarak İslâmiyeti kabul ettiği ve islâm nurunu izhar ettiği ve imân ve küfrün arasını fark ve faslettiği için Hz. Peygamber (A.S.M.) tarafından Hz. Ömer'e (R.A.) bu isim verilmiştir.)

FARUK : Ottoman Turkish

Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Haklıyı haksızı ayırmakta çok mâhir olan. (Hak ile bâtılı birbirinden tam ayırarak İslâmiyeti kabul ettiği ve islâm nurunu izhar ettiği ve imân ve küfrün arasını fark ve faslettiği için Hz. Peygamber (A.S.M.) tarafından Hz. Ömer'e (R.A.) bu isim verilmiştir.)

FÂRÛK : Ottoman Turkish

" ""hak ile batılı ayıran"" mânâsında Hazreti Ömerin lâkabı."

FARUK : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: ArapçaCinsiyeti: ErkekAnlamı: Haklıyı haksızı ayırmakta güçlü olan. Doğruyu yanlıştan ayıran

FARUK : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) er.
haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan.
doğruyu yanlıştan ayıran.
keskin.
hz. ömer'in lakabı; haklıyı haksızdan ayırederek adaleti tam yerine getirmekte ün kazandığı için "faruk" kelimesiyle adlandırılmıştır