Multilingual Turkish Dictionary

FASAD

FASAD : Azerbaijani English Dictionary

i. mem. facade; front; mağazaların fasadı shop fronts

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

eşik

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

qapama

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

qapatma

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

qapıma

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

qapıtma

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

qoyma duvarın, qapının yuxarısı, görnüşü, bəzəyi

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

oturma

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

örtük

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

üzgə nəma

FASAD : Turuz Farsca - Türkce

yapının dışgörnüşü

FASÄD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[fr.] Binanrn çöle baxan esas qa-baq terefi; ön teref. [Fazilov:] Harası xoşa gəlmir? [Arxitektor:] Xüsusən qabağı, fasad tərəfi. Mir Celal. [Elçin Sevince:]
.Fasad ağ daşdan olacaq.. Z.Xelil. // Binanrn, her hansr bir tikilinin üz, bayrr terefi. Bir çox arxitektorlar işin zahiri tərəfinə uyaraq baş-lıca olaraq binaların fasadlarını bəzəməklə məşğul olurlar.. (Qezetlerden).