Multilingual Turkish Dictionary

FASIL

FASIL : Turuz Farsca - Türkce

çağul fəsl.
yaz çağulu.
çağul dəğişmək
çağul değişir, kişi işləməzsədə.
yaş çağulu tez keçər, gec çağulu gec. (gənclik tez keçər, yaşlılıq, qocalıq çox sürər).
çağlar çağul ir keçər. (hər nəyin coşqun, qızqın, dəliqanlıq çağı tez bitir)

FASÎL : Turkish Risale

(C: Fisâl-Fuslân) * Hâkim. * Kale duvarından kısa duvar. * Deve yavrusu

FÂSIL : Turkish Risale

Fasıllara ayıran. Kısım kısım eden

FASÎL : Ottoman Turkish

(C: Fisâl-Fuslân) * Hâkim. * Kale duvarından kısa duvar. * Deve yavrusu

FASIL : Ottoman Turkish

mevsim, bölüm

FÂSIL : Ottoman Turkish

Fasıllara ayıran. Kısım kısım eden

FÂSIL : Ottoman Turkish

ayıran, bölen

FASIL : Turkish Turkish Hukuk

Yasalarda alt bölüm; ara başlık

FASIL : Turkish German

Abschnitt, Kapitel; Akt

FASIL : Turkish French

chapitre, partie, phase, section