Multilingual Turkish Dictionary

FAST

FAST : English Azerbaijani Turkish

I.
a. 1] möhkəm, bərk, davamlı 2] soymayan, bozarmayan [rəng] 3] sadiq, vəfalı [dost]
adv. möhkəm, davamlı olaraq II.
a. 1] tə;cili, tez, sür;ətli, 2] yüngülbeyin, yolunu azmış, pozğun
adv. tez, cəld; live fast pozğun həyat keçirmək, ömrünü puç eləmək III.
n. pəhriz, oruc, orucluq
v. din. pəhriz saxlamaq, oruc tutmaq

FAST : German Turkish

hemen hemen, az daha