Multilingual Turkish Dictionary

FASTENER

FASTENER : English Azerbaijani Turkish

1] kilidləmə, kilid, bağlama 2] basma düymə, düymə, ilgək 3] kağız üçün tutqac

FASTENER : English Turkish Redhouse

fas.ten.erisim
bağlayan şey, bağ.
kopça; çıtçıt