Multilingual Turkish Dictionary

FATALITY

FATALITY : English Azerbaijani Turkish

1] tale, alın yazısı, fələk 2] bədbəxtlik 3] ölüm [bədbəxt hadisədən, döyüş meydanında və s.]

FATALITY : English Turkish Redhouse

fa.tal.i.tyfeytäl'ıti isim
(kaza sonucu olan) ölüm.
öldürücülük; ölümcüllük.
fatalite