Multilingual Turkish Dictionary

FATEFUL

FATEFUL : English Azerbaijani Turkish

1] talenin yazdığı, qədərlənmiş, bədbəxtlik gətirən 2] həlledici, qət;i, son, mühüm

FATEFUL : English Turkish Redhouse

fate.fulfeyt'fıl sıfat vahim