Multilingual Turkish Dictionary

FATEH

FATEH : Azerbaijani English Dictionary

i. conqueror, subjugator; könüllər / ürəklər fatehi [qadın] charmer, [kişi] lady-killer

FATEH : Turuz Farsca - Türkce

aşarılı

FATEH : Turuz Farsca - Türkce

utqan qalib. zəfərli

FATEH : Turuz Farsca - Türkce

yenən

FATEH : Turuz Farsca - Türkce

yenğiçi

FATEH : Turuz Farsca - Türkce

yenğişli

FATEH : Turuz Farsca - Türkce

yenin

FATEH : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Bir memleketi, ölkeni tutan, ölkeler feth eden, işğal eden şexs. [İskender:] Ad-sanım dünyada bilinsin gə-rək! Fatehlər tarixdən silinsin gərək! A.Şaiq. Qılınc çalan min bir fateh ad qoymadı heç bu yerdə. N.Refibeyli.
məc. tənt. Mübarize, inad, böyük zeh-met ve s. yolu ile bir şeyi elde eden, bir şeye nail olan. Xam torpaq fatehləri.