Multilingual Turkish Dictionary

FATHER

FATHER : English Azerbaijani Turkish

n. 1] ata, məc., yaradıcı, bani, əsasını qoyan 2] əcdad 3] qocaman, yaşlı üzv [cəmiyyətin və s.] 4] ağsaqqal, başçı
v. 1] doğurmaq, törətmək 2] yaratmaq

FATHER : English Turkish Redhouse

Fa.therfa'dhır isim Peder (papazlara verilen unvan)