Multilingual Turkish Dictionary

FATHOM

FATHOM : English Azerbaijani Turkish

n. dəniz sajını [182 sm-ə bərabər ölçü]
v. dərinliyi ölçmək, məc. nüfuz eləmək, işin içinə varmaq, başa düşmək

FATHOM : English Turkish Redhouse

fath.omfädh'ım isim kulaç (uzunluk ölçü birimi). fiil
iskandil etmek.
anlamak, kavramak