Multilingual Turkish Dictionary

FAULT

FAULT : English Azerbaijani Turkish

1] çatışmazlıq; günah, səhv, yanlışlıq, səhv hərəkət; find fault [with] sataşmaq, ittiham etmək, pürçüm axtarmaq 2] tex. zədələnmə, korlanma

FAULT : English Turkish Redhouse

faultfôlt isim
(birinin karakterinde) kusur, noksan.
yanlış, kabahat.
jeoloji kırık, fay.
tenis servis hatası. fiil
de kusur bulmak