Multilingual Turkish Dictionary

FAYDALANMAQ

FAYDALANMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. to benefit [by], to profit [by]; to derive benefit / profit [from]; to make* use [of]; Mən sizin məsləhətinizdən faydalandım I have profited by your advice

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

alnamaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

asarlanmaq istifadə edmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

asığlanmaq asıqlanmaq.ticarət edmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

asılanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

asmaq asımaq. ası götürmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aşınmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ərə aparmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

utanmaq butlanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

utmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

cürlənmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çağalanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çaranmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çarşınmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dəğərlənmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dincəlmək rahatlanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

duzalanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

düşərgənmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

gəlirlənmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

girişlənmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ısığ almaq ısığlanmaq.
(bolçuq, səxi kişidən söz gedəndə deyilir).
bolçuluqla saçaq yapar nən (nənğ) tökər, könlü yalı ısığ alar malından. (bolçuluqla: covmətliklə. səxiliklə) (saçaq yapmaq: süfrə sərmək). (nənğ: nemət). (könlü yalı: ürəyicə)

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

isilənmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

işlənmək istifadə edinmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

işlətmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qayırlanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qazanmaq istifadə edmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qazaşmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qutanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

nərsədən kölgələnmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

payaclanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

payıclanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

payşınmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

saçalanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sağalanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sağalmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sağılmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sağınalmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sağlanmaq istifadə edmək.
kişi var var malından sağlanır, kişidə var özlüyündən yadlanır

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sağlınmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tapdalanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

uğurlanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

üləşinmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yağırlanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yağlanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yağlınmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yaxçalanmaq yarçalanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yalçımaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yaracmaq istifadələnmək

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yaranmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yararlanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yaraşlanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yarğanmaq
gənclikdən yarğanan, qəmi atar kam alar

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yarınmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yarlanmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yarşınmaq

FAYDALANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yetinmək

FAYDALANMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Fayda götürmek, xe-yir götürmek, istifade etmek, behre götür-mek. Zəhmətdən faydalanmaq.
İnsan fay¬dalanmış onun hər əməlindən; İnsanpərvər alimin bu polad heykəlindən. B.Vahabzade.