Multilingual Turkish Dictionary

FAYDALI

FAYDALI : Azerbaijani English Dictionary

I. s. useful; advantageous; helpful; [nəfli, gəlirli] profitable; faydalı məsləhət useful / helpful advice; faydalı tənqid helpful criticism; içtimai faydalı of social utility; içtimai faydalı əmək labour of social utility, social utility labour II. z. usefully; advantageously; profitably

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

asarlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

asbar

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

asbarlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

asığlıq qazanclı. asılı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

asık asıq.asıqlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

asıqlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

asılı
könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə: sağqur. sağqır

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

asılığ {asılı (faydalı) olan}.-faydalı yerə qaç get, zərərli yerdən qopa qaç

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

aspar

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

assılu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

arımlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

erimli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

əhrəli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

ərəli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

irləştirən müsbət

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

itək

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

olqulu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

utlu butalı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

cuquşlu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

çağalı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

çaralı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

çararlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

çaraşlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

çiçəkli < saçağlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

dəğişli asılı. sağın. sağlıq. karlı. asbarlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

dərdə dəğən müfid

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

doğurucu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

duzalı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

düşərli bərəkətli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

edinli hasıllı.
bu kərə olumlu iş tutdun

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

edlik

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

eylik istfadəli. karlı. asılı. asığlı. mənfəətli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

əlveriş

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

əlverişli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

geçikli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

gəlikli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

gərək

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

gərəkli asığlıq

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

gülgülü

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

isili

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

iş yararlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

işdənli yararlı.
bu dava hər nəyə işdənlidir.

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

işə yarayan

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

işgəl

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

işləgil istifadəli. qazanclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

işləkli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

işlənişli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

karet

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

karlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

karlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

kəvrikli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

kullanışlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

qazaclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

qazanclı istifadəli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

qazaşlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

qıymalı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

qiyməli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

quymaqlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

quyuqlu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

oğurlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

olmul

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

olumlu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

onğ

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

onğlu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

onqay

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

onuq

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

öğdə

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

önğ

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

önümlü karlı.
önümlü önəmli: barlı əhəmmiyətli.
önüm verməz: kar kəsməz. fayda verməz

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

payaclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

payaşlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

payıclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

payışlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

saçalı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağaclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağalı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağdıran müfid.-sağlamlığa sağdıran yeməklər. ( sağdırmaq. mənfəət yetirmək. istifadə vermək)

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağıclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağılı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağılınlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağımlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağın

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağınıl

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağışlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sağlıq

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

salağlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sapalı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

sütlü

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

süzəli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

tapışlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

tiyiş

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

tuştay düşlü

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

tutarlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

tutuclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

tutunclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

tutuşlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

uyqun münasib

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

uyşuqlu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

uyuşlu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

uz

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

üləşli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

üslü (üsümlü). aşlı.
üslü nərsə: faydalı nə.
üslü darı: faydalı dava.
bir üslü söz danış: bir faydalı söz danış

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

üstlü

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

varımlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

verdəli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

verimli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yağalı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yağlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yağrıqçı yararlı. onuq

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaxımlı yarlı. karlı. uyqun.yararlı.-yaxımlı otlar: faydalı otlar

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaxşı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yapdalı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yapıcı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yapılı müsbət. pozitif

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaracaq yararlı. dərdə dəğən

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaraclı istifadəli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaraq asıq. uyqun. müfid. münasib

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaran yararlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaranclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaranlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yarar
yarar yerə qaça get, yaman yerdən qopa qaç. (yaman: zərərli )

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yararlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaraşlı
sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı, yararlı, yaraşlı, faydalı: sağıl

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yarcaq

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yarıclı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yarıl

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yarışlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yarsın nafe

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaruğ əlverişli.
sizə yaruğlu duruş tutub: sizə əlverişli movze tutub

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yaşlı pöhrəli. verimli

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yatqın

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yoğurlı

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yoquşlu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yonqay

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yuquşulu

FAYDALI : Turuz Farsca - Türkce

yumutqan

FAYDALI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Fayda, xeyir veren, xeyirli, yaxşr netice veren. Faydalı təklif. Faydalı məsləhət.
[Mesme:] Axırda onu xəstəxa-naya yerləşdirmək fikrinə düşdüm, orada daha faydalı müalicə edilərdi. S.Hüseyn. Sənət əsəri həyatı düzgün əks etdirməklə bərabər, özündə yüksək və faydalı bir məna daşımalıdır. M.Arif.

FAYDALI : Turkish English

adj. useful, profitable, helpful, of use, advantageous, beneficial, benignant, favorable, favourable [Brit.], rewarding, salutary, serviceable, utilitarian, utility, valuable

FAYDALI : Turkish German

nützlich, vorteilhaft

FAYDALI : Turkish French

"utile; profitable; avantageux/euse"