Multilingual Turkish Dictionary

FAYDASIZ

FAYDASIZ : Azerbaijani English Dictionary

I. s. useless; vain; [i.s.] of no utility; futile; unavailing; [gəlirsiz] profitless, unprofitable; Bu haqda danışmaq faydasızdır It is useless to talk about it, It is of no use to talk about it; It is no use talking about it; It is no good talking about it bot. II. z. in vain; uselessly

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

aldamaz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

alğamaz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

asğız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

asığsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

asısız quma sınan suya tay (su kimi)
qazandığı para, quma sınan suya tay gedir

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

asuvsuz yararsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

avara

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

aylaq

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

aylav

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

acoş

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

ardısız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

arsız ağac səmərsiz. (böyük olubda heç bir yararı, faydası olmayan )

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

arsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

asav masav

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

ayqa

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

ayqaq

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

ayqal bayqaq. dibsiz. ıssız. bihudə

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

ərəsiz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

oşa

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

oşuna

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

çağasız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

çapa

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

çöpük

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

dərdə dəğməz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

dibsiz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

duzasız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

edinsiz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

etgisiz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

ələki

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

geybənə

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

gəlirsiz yararsız. etgisiz. asısız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

gop

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

gopuç axır. çanax. hayva

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

göbələk

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

hava həvərə

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

hayva

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

hevərə

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

isisiz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

ıssız bihudə

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

işə yaramaz tamsız. lüzumsuz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

işsiz gücsüz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

karaysız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

karsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

kasat

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəsit

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

kopaq

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

koppaq

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

koruz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

kosat

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

kosıt

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

köp

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

köpük

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

körüz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

küp

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

kütə

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

kütəl

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qara

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qaradal

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qaybana

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qayırsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qazaşsız xeyirsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırac

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıraç

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırbal

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırban

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırıç

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırqalıq

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtaq

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtıqran

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtıl

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtlan

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtlaz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qısır boş. boşuna

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıslan lazımsız. lizumsuz.
tutduğu işləri olumsuz çıxdılar.
tutduğu işləri olumsuz çıxdılar

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıyır

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıylan

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

qopaq

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

quymaqsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

quyuqsuz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

olumsuz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

önəmsiz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

puç

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

puk

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

puka

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

saçasız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

sağasız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

sağımsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

sağınsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

sapasız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

sütsüz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

süzəsiz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

üssüz (üsümsüz). aşsız.
üssüz üssüz danışma.
vəkil boş (üssüz) danışar, boşuna (parasız) danışmaz.
üssüz darı

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

üstsüz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

verimsiz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yağasız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yağsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yaxımsız yarsız. karsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yamaf

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yaracsız istifadəsiz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yaraman yararsız. boşa.
yaraman qalmaq, yatmaq: işdən düşmək, salınmaq

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yararsız heç nə gözləmədən, bəkləmədən

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yaraşsız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yarqasız

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yarmaz yaramaz. xun. xun xara. yarmaz. yaramaz

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yava

FAYDASIZ : Turuz Farsca - Türkce

yələ

FAYDASIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf Heç bir faydasr, xeyri, neticesi olmayan; semeresiz, xeyir-siz, neticesiz. [Tahirin] fikrincə, hər addım-da xudpəsəndliyə qapılmaq,
. narazılıq eləmək faydasız bir işdi. M.Hüseyn. Ataş burada dayanıb Hürü ilə uzun-uzadı danış-mağı faydasız hesab eləyib, axırıncı sözünü dedi. Ə.Veliyev.

FAYDASIZ : Turkish English

adv. it's no go

FAYDASIZ : Turkish German

unnütz, nutzlos