Multilingual Turkish Dictionary

FAZE

FAZE : Turkish Risale

Küçük çadır

FAZE : Ottoman Turkish

Küçük çadır

FAZE : English Turkish

v. korkutmak, ödünü koparmak, dehşete düşürmek, rahatsız etmek (Argo)

FAZE : English Turkish Redhouse

fazefeyz fiil, konuşma dili etkilemek: It didn't faze him at all. Onu hiç etkilemedi