Multilingual Turkish Dictionary

FEİL

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

( fel. fiil)

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

çalış

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

çalışma

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

çapış

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

çəm meyl

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

davranıq hərəkət. əməl. qılaq. qılım

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

davranış hərəkət

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

duruş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

edəş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

edik iş. əməl.
yaman ediklər.
qolay edik.
ey edik (say edik), kötü edik: yaxcı, pis iş.
kəmit edik: alça iş.
edik ediyi: edik ürə.iş sonucu. əmalın nəticəsi.
edik edləyi: iş gərəkləri.
olanlara ölmək işi danılmaz, edik ürə uçmaq umudu qalmaz

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

edim

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

ediş
ırıqsız ediş: məchulfeil.-yardımçı ediş, feil: imək. irmək. (-mək. idi).
yemək: yeirmək

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

edmə

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

endik

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

etgən

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

etim

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

etiş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

etiştik

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

etmə

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

eyləm

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

görə

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

görək iş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

görəv

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

istək

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

işləmə

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

işlətmə

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

işlik feil. fiil

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

işlik fel. fiil

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qılaq

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qılıq

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qılım

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qılın əməl

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qılınc

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qılış qılıc

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qılma iş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qımıldı yol

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qıymıl iş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

qιymιl iş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

oluş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

taxım

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

toxuş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

töküş səbəb. illət. dəlil. müsəbbib. bais

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

tutum

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

uğraş iş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

yalış

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

yapım

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

yapış iş

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

yapma

FEİL : Turuz Farsca - Türkce

yol

FEİL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
İş, emel, hereket. // Quru sözden ibaret olmayrb heqiqi menada olan iş. Feli ilə qövlü düz gəlmir.
qram. İş, hal ve hereketi bildirib za-man, şexs ve kemiyyetce tesriflenen nitq hissesi.
məc. Hiyle, kelek, fend, frrrldaq, ha-ramzadelik. Arada işləyir düşmən felləri; Mənim ərəb atım gördünmü ola? "Koroğ-lu". Divlər qüvvətdən çox, ağıldan az olar¬lar. Qızların felinə uyub dedilər:
Ey nazə-ninlər, şərtinizə razıyıq. (Nağrl).
..felinə düşmək
birisinin frrrldağrna, hiylesine, keleyine inanaraq, yaxud tesiri altrnda bir iş görmek. Fırıldaqçının felinə düşmək.
Mən aşiq, duman yerdə; Dağ yerdə, duman yerdə; Düşmən felinə düşmə; Qalarsan yaman yerdə. (Bayatr).

FEIL : English Turkish

n. Feil, soyadı; Andre Feil (
?), 1912'de Maurice Klippel'den bağımsız olarak bir sendrom tanımlayan Fransız nörolog (şimdi Klippel-Feil sendromu olarak adlandırılan)

FEIL : German Turkish

l. satilik
(bestechlich) satin alinabilir
bieten satiliga cikarmak