Multilingual Turkish Dictionary

HAÇAL

HAÇAL : Turuz Dictionary

həçəl. çətəl. çatal. (satal)

HAÇAL : Turuz Dictionary

həçəl. çətəl. çatal. (satal)

HAÇAL : Az Turkish Farsi

ص.دو شاخه‎ای. شکاف دار