Multilingual Turkish Dictionary

HACƏT

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

umac
hacət qapıları açılmaq: umac qapıları açılmaq

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

açat

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

açığlıq

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

arzu

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

arzuq

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

arzum

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

arzuş

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

arzut

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

oşluq

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

ulqa

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

ulqama

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

dilək

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

diləng (

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

diləng xahiş. təlvə

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

diləyim

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

diləyiş

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

diləyit

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

eşik tuvalet

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

əğilim

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

əğilit

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

ərsək

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

ərsəyim

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

ərsəyiş

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

ərsəyit

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

gərək
gündəlik gərəklər, hacətlər: geçinişlik. geçinlik

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

gərəki

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

gərəklik olamıq.(
onların heç birinə olamıq yox)

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

gərəksəmə iş. istək

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

gərəksinim

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

istək

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

istəyim

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

istəyiş

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

istəyit

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce


işlərə kim yetişir.
bizdən bir iş gəlirmi, yapalım

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

izdək

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

özlək

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

özləyim

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

özləyiş

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

özləyit

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

umac

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

yarav

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

yarğu yaruğ. gərək.
sizin yarğuzu neçə ödər.
yaruğları gözdə alsaq. gərəkləri gözdə tutsaq.
o mənə çox yaruğ değil: çox gərək değil

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

yarluğ yarlığ. ehtiyac.
yarluğuz nəyədir: hacətiz nəyədir.
yarluğ duymadım: ehtiyac görmədim

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

yoxçuluq

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

yönəlim

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

yönəliş

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

yönəlit

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

yönəlmə

HACƏT : Turuz Farsca - Türkce

yönəlti tələb

HACƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Ehtiyac, lüzum. Bu qədər söhbətə nə hacət. Təfərrüata hacət yox-dur.
Yox, yazmaram! Amma hələ qoyyazım; Hacət olsa, bundan belə yazmaram. M.Ə.Sa-bir. Uzün gördü şeyda könül məst oldu; Nə hacət ki, həşr olunca ayinə. M.V.Vidadi.
dan. Alet, karastr; silah.