Multilingual Turkish Dictionary

HACK

HACK : English Azerbaijani Turkish

I.
n. 1] kirayə alınmış at, məc. ədəbi günəmuzdçu, xalturaçı 2] amer. kirayə minik [fayton və s.]
v. atla getmək [asta-asta] II.
n. çapıq, yarıq, çapma
v. 1] yonmaq [daş, kərpic] 2] çapıq vermək, yarmaq

HACK : English Turkish Redhouse

hackhäk fiil
çentmek, yarmak, yontmak, kıymak.
kuru kuru öksürmek.
argo becermek. isim
çentik.
kuru öksürük